Om oss

På bara ett par timmar träffas jorden av solstrålar tillräckligt för att täcka hela världens energibehov under ett år. Detta faktum visar vilka otroliga möjligheter det finns med solceller inför framtiden. Som solcellsföretag känns det stort att kunna bidra till en omställning där vi producerar allt mer el genom gröna alternativ och vi gör allt vi kan för att bidra till att göra det så kostnadseffektivt och enkelt som möjligt att installera solcellsanläggningar, genom att hålla låga priser och erbjuda en trygg service genom hela processen.

Även om vi i Sverige har en stadigt ökande andel husägare som väljer att installera solceller ligger vi fortfarande en bra bit efter grannar som exempelvis Danmark och Tyskland, som har liknande förutsättningar som vi när det gäller solinstrålning. Bor du i eller omkring Uppsala har du mycket goda möjligheter att sänka dina energikostnader och byta till ett miljövänligare spår, och när du väl har bestämt dig vill vi vara ditt självklara alternativ!

Kontakta oss idag om du har några frågor eller vill ha ett hembesök för att se över dina möjligheter till solel i Uppsala!

solceller uppsala

En lätt och lönsam väg till solceller i Uppsala